الکتریسیته ساکن و عوارض  آن

الکتریسیته ساکن و عوارض آن

الکتریسیته ساکن و عوارض ناشی از آن به صورت زیر می باشد:

۱- خطر برق گرفتگی

۲٫ایجاد افجار و اشتعال در محیط های مستعد در اثر دشارژهای بارهای ساکن

۳- ایجاد تداخل الکترو مغناطیسی در تجهیزات حساس مخابراتی و الکترونیکی حاصل از دشارژ بارهای استاتیک

۴- خطر سقوط افراد از بلندی بدلیل عکس العمل دشارژ بارهای ساکن

۵-غیر یکنواختی تار و پود منسوجات

۶- چسبیدن تولیدات به سطوح مختلف، کانال ها و غیره

۷- افزایش اصطکاک

۸- خرابی اجزا حساس الکترونیک

۹- از دست رفتن داده های با ارزش در اثر دشارژ بارهای ساکن

۱۰-عملکرد ناخواسته سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

روش کلی تولید الکتریسیته ساکن

۱- در اثر تماس بیا قطع تماس اجسام هادی الکتریسیته با یکدیگر

۲- در اثر وارد آوردن فشار با اعمال کشش اجسام هادی الکتریسیته

۳- در اثر گرم یا سرد شدن اجسام

۴- در اثر خرد  شدن اجسام

۵-در اثر تبخیر شدن

۶-در اثر سایش و اصطکاک اجسام

۷- در اثر القا

 

روش تولید الکتریسیته ساکن در صنایع:

۱- حرکت تسمه های انتقال مواد و نیرو

۲-تولید و حرکت توده های گرد و غبار

۳-جاری شدن مایعات از شلنگ ها، لوله ها و کانال ها به داخل تانک ها و مخازن

۴- جریان مایعات با مقاومت الکتریکی نسبتا زیاذ، مخصوصا در صنایع پتروشیمی

۵- ته نشین مواد غیر قابل ترکیب در مخازن

۶- عملیات تصفیه در برخی از مایعات

۷- خارج شدن گاز از مایع

۸-جمع شدن بارهای الکتریکی بر روی بدن انسان

۹- جریان گاز از روزنه ها

۱۰- سند بلاست

۱۱- آسیاب مواد

 

 

لذا استفاده از کفپوش آنتی استاتیک برای جلوگیری از عوارض ناشی از الکتریسیته ساکن توصیه می گردد.

 

 

 

واحد کفپوش عایق برق

شرکت کسری تلاش می‌کند با راهنمایی و ارائه مشاوره‌‌های علمی و تخصصی، مناسب‌ترین محصول را برای مصرف مشتریان پیشنهاد دهد.

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.