جاذبه الکتریکی و اصول چسبندگی

جاذبه الکتریکی و اصول چسبندگی

جاذبه الکتریکی و  اصول چسبندگی   ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.

به عنوان مثال فرآیند جذب، فرآیندی است که طی آن یک مولکول چسب بر روی سطح جامد جذب می شود.

جاذبه الکتریکی و پدیده جذب:

جذب سطحی نتیجه برهم کنش های واندروالس، هیدورژنی و …. است.

بنابراین هر چه قطبیت مولکول ها بیشتر باشد، تمایل آنها به یکدیگر بیشتر خواهد بود.

برای برقراری چنین برهم کنش هایی بین مولکول چسب و کار پایه، تماس نزدیک بین انها و در نتیجه پخش مناسب چسب بر روی سطح لازم است.

پخش مناسب چسب بر روی سطح در حقیقت ترشوندگی خوب سطح می باشد.

به نظر می رسد این ساز و کار بیشترین نقش را در چسبندگی سطوح ( به ویژه سطوح پلیمری) ایفا می کند.

در جدب پلیمرها از یک محلول (همچون چسب) بر روی یک سطح جامد، سه عامل اساسی نقش دارند:

۱- برهم کنش های دو به دو بین اجزا

(حلال- پلیمر، پلیمر-جامد، حلال-جامد) که خود تابع گروه های جانبی  روی زنجیر پلیمر، پارامتر حلالیت پلیمر و حلال و ساختمان شیمیایی سطح و حلال است.

۲– پیکر بندی زنجیر پلیمر جذب شده روی سطح

که به طرز قرار گرفتن گروههای جانبی بر روی زنجیر نسبت به هم ، توزیع وزن مولکولی پلیمر، بستگی دارد.

از دیگر موارد به میزان شاخه ای بودن آن، میزان گره خوردگی زنجیر بستگی دارد.

سایر عوامل هم چون بلورینگی و شبکه ای بودن پلیمر هم در این میان نقش دارد.

۳- عوامل فرآیندی

هم چون دما، فشار و زمان جذب.

جاذبه الکتریکی و اصول چسبندگی

جاذبه الکتریکی

براساس این سازوکار، بر اثر انتقال الکترون بین دو طرف فصل مشترک چسب و کار پایه نیروهای جاذبه الکترواستاتیک ایجاد می شود.

مطالعات نشان داده اند که این نیروها در اغلب پیوندهای چسبی نقشی اندک ایفا می کنند.

 

نیروهای بین مولکولی:

نیروهای بین مولکولی نقشی بسیار مهم در استحکام پیوندهای چسبی دارند.

نیروی کل چسبندگی تابع استحکام پیوندهای بین اتمی و برهم کنش های بین مولکولی در طول فصل مشترک ، تعداد مکان های برهم کنش است.

هم چنین به دامنه عملکرد پیوندها بستگی دارد.

 

 

 

 

 

 

واحد چسب بایلا

شرکت کسری تلاش می‌کند با راهنمایی و ارائه مشاوره‌‌های علمی و تخصصی، مناسب‌ترین محصول را برای مصرف مشتریان پیشنهاد دهد.

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.