خوردگی عمومی و زنگ در استنلس استیل

خوردگی عمومی و زنگ در استنلس استیل

خوردگی عمومی و زنگ در استنلس استیل از جمله مواردی است که در صنایع متفاوت روی می دهد.

انواع خوردگی عمومی و زنگ در استنلس استیل

انواع خوردگی که رخ می دهد در زیر ذکر شده است:

 

حمله ی یکنواخت (Uniform Attack) :

در این نوع خوردگی که متداول ترین نوع خوردگی محسوب می شود.

تخریب به صورتی یکنواخت در سطح فلز ظاهر شده و به این ترتیب میزان آن از طریق آزمایش قابل پیش بینی است.

 

خوردگی گالوانیک ( Galvanic Corrosion) :

این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که دو فلز یا آلیاژ متفاوت در حضور یک ذره ی خورنده با یک دیگر تماس پیدا کنند.

در منطقه ی تماس، فرآیند الکتروشیمیایی به وقوع می پیوندد.

در آن ماده ای به عنوان کاتد عمل کرده و ماده ی دیگری آند می شود.

در این فرآیند کاند در برابر اکسیداسیون محافظت شده و آند اکسید می شود.

 

خوردگی شکافی (Crevice Corrosion) :

این ساز و کار وقتی رخ می دهد که یک ذره ی خورنده در فاصله ی باریک، بین دو جز گیر کند.

با پیشرفت واکنش، غلظت عامل خورنده افزایش می یابد.

 

 

 

خوردگی بین دانه ای (Inter Granular Corrosion) :

این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که مرز دانه ها در یک فلز پلی کریستال به صورت ترجیحی مورد حمله قرار می گیرد.

چندین عامل می تواند آلیاژی مثل فولاد زنگ نزن آستینی را مستعد این نوع خوردگی سازد.

از جمله حضور ناخالصی ها و غنی یا تهی بودن مرز دانه از یکی عناصر آلیاژی.

 

خوردگی حفره ای (Pitting Corrosion) :

این نوع خوردگی تقریباً همیشه به وسیله ی یون های کلر ایجاد می شود.

برای فولاد ضد زنگ بسیار مخرب است؛ چون در این تخریب، سازه تنها با چند درصد کاهش وزن نسبت به وزن واقعی اش، به راحتی دچار شکست می شود.

 

خوردگی فرسایشی (Erosion Corrosion) :

این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که محیطی نسبت به یک محیط ثابت دیگر حرکت کند.

یک پدیده ی مرتبط با این گونه خوردگی، Fetting  است.

هنگام تماس دو ماده با یک دیگر و حرکت نسبی آن ها از جمله ارتعاش به وجود می آید.

این عمل می تواند پوشش های ضد خوردگی را از بین برده و باعث آغاز خوردگی شود.

 

واحد چسب و ملات تعمیراتی

شرکت کسری تلاش می‌کند با راهنمایی و ارائه مشاوره‌‌های علمی و تخصصی، مناسب‌ترین محصول را برای مصرف مشتریان پیشنهاد دهد.

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.