بهترین روش برای درامان بودن از حوادث الکتریکی

بهترین روش برای درامان بودن از حوادث الکتریکی به شرح زیر می باشد: اگر دارای کارخانه با تجهیزات برقی هستید، کفپوشهای ایمنی الکتریکی مهم ترین اجزا هستند. سیم های بدون حغاظ و پوشش عایقی  به طور گسترده مورد...

استاندارد کفپوش های عایق برق – الزامات

استاندارد کفپوش های عایق برق – الزامات  را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد.  اﻟﺰاﻣﺎت    ﻛﻠﻴﺎت فرش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ ﻛﺎر و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻤﻨﻰ ﻣﺼﺮف...

مزایای کفپوش عایق برق کسری

مزایای کفپوش عایق برق کسری  را میتوان به چند دسته تقسیم بندی کرد. اولین مورد، مطابقت کفپوش عایق برق کسری  با استاندارد IEC61111 می باشد. شرکت کسری تولید کننده کفپوش عایق برق مطابق استاندارد IEC61111 در ایران...

دسته بندی -کفپوش عایق برق

شرکت کسری تلاش می‌کند با راهنمایی و ارائه مشاوره‌‌های علمی و تخصصی، مناسب‌ترین محصول را برای مصرف مشتریان پیشنهاد دهد.

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.