تابلوهای برق و چک لیست مربوطه

 1. خانه
 2. chevron_left
 3. کفپوش عایق برق
 4. chevron_left
 5. تابلوهای برق و چک لیست مربوطه
کفپوش عایق برق

تابلوهای برق و چک لیست مربوطه

 تابلوهای برق  و چک لیست مربوطه آن نقش مهمی در ایمنی عوامل دارد.

با کمک چک لیست مربوطه می توان از بروز خطرات برق گرفتگی جلوگیری کرد.

نکات مهم در رابطه با چک لیست تابلوهای برق:

 1. آیا اطراف تابلوهای برق فضای کافی وجود دارد؟
 2. آیا فرش یا سکوی مناسب ” عایق” در مجاورت تابلو موجود است؟
 3. آیا توصیه های ایمنی لازم در مجاورت تابلو نصب شده است؟
 4. آیا در تابلو مجهز به قفل است؟
 5. آیا کلید تابلو در دسترس افراد صلاحیت دار است؟
 6. آیا تابلو دارای کلید حفاظتی است؟
 7. آیا اطفاء کننده دستی مناسب در مجاورت تابلو موجود است؟ (کپسول CO2)
 8. آیا کابل کشی به صورت استاندارد می باشد؟
 9. آیا مسیر سیم ها در تابلو قابل ردیابی است؟
 10. آیا تابلو دارای سیم اتصال به زمین است؟
 11. آیا تابلو مجهز به سایر سیستم های حفاظتی مناسب است؟
 12. آیا فاصله محل ورود  سیم از پایین تابلو تا کنار ترمینال مجاز است؟
 13. آیا بوش نرم یا مهره ماسوره جهت ورود سیم به  داخل تابلو نصب شده است؟
 14. آیا پلاک یا جسم مناسب برای پوشش سوراخ های باز تابلو وجود دارد؟
 15. آیا نگهداری تجهیرات الکتریکی نصب شده به خوبی صورت می گیرد؟
 16. آیا کلیدهای الکتریکی دستگاه ها برچسب مناسب شناسایی دارند؟
 17. آیا در سر راه جریان برق دستگاه ها فیوزهای سالم و مناسب قرار دارد؟
 18. آیا در مواقع سیم کشی و یا کار با مدار الکتریکی از نردبانهای چوبی استفاده می شود؟
 19. آیا ارتفاع تجهیرات برق دار و کلیدهای برق مشخص شده است؟
 20. آیا موقعبت کلیدها و نشانگر در تابلو جهت ایجاد فاصله لازم هنگام کار مناسب است؟
 21. آیا برچسب های علامت گذاری کابل های صدا دار تابلو، مناسب است؟
 22. آیا فیوزها و کلیدهای خودکار متناسب با ولتاژ جریان عبوری شبکه است؟
 23. آیا بین نواورهای نیرو محرکه و تابلوی برق ، فاصله مناسب است؟
 24. آیا روشنایی عمومی و موضعی تابلو مناسب است؟
 25. آیا فشار پیچ روی کابل ها و سیم ها مطابق استاندارد است؟
 26. آیا برای پیشگیری از صدمات فیزیکی ، تسهیلات موجود کافی است؟
 27. آیا فاصله استقرار تابلو از سقف و زمین مناسب است؟
 28. آیا هنگام تعمیرات، درب تابلوی برق قفل می شود؟
 29. آیا هنگام قطع جریان برق شخص مسئول فیوزرا همراه خود می برد و اخطار لازم را روی کلید نصب می کند؟

عایق تابلو برق

کفپوش عایق برق باید در مکانهایی که پرسنل بصورت ایستاده مقابل تجهیزات برق مشغول به کار هستند مورد استفاده قرار گیرد.

افرادی که در معرض خطر هستند باید روی کفپوش عایق برق قرار بگیرند

تا از آنها در مقابل شوکهای الکتریکی که از طریق پا و اتصال به زمین ایجاد میشود محافظت شود.

به عبارت دیگر برق گرفتگی زمانی اتفاق می افتد که شخص به عنوان قسمتی از مدار الکتریکی ، جریان برق را از خود عبور دهد

و هنگامی که کفپوش لاستیکی عایق برق در زیر پای شخص ، این مدار الکتریکی را قطع مینماید

عملاً جریان برق قادر به عبور از بدن نیست و به این ترتیب از جان انسان در برابر برق گرفتگی ، سوختگی های شدید و حتی فوت ناشی از برق گرفتگی محافظت میشود.

برچسب ها: , , , , , , , ,
پست قبلی
بیست و سومین نمایشگاه نفت
پست بعدی
تفاوت کفپوش آنتی استاتیک با کفپوش عایق برق
کفپوش عایق برق

تابلوهای برق و چک لیست مربوطه

 تابلوهای برق  و چک لیست مربوطه آن نقش مهمی در ایمنی عوامل دارد.

با کمک چک لیست مربوطه می توان از بروز خطرات برق گرفتگی جلوگیری کرد.

نکات مهم در رابطه با چک لیست تابلوهای برق:

 1. آیا اطراف تابلوهای برق فضای کافی وجود دارد؟
 2. آیا فرش یا سکوی مناسب ” عایق” در مجاورت تابلو موجود است؟
 3. آیا توصیه های ایمنی لازم در مجاورت تابلو نصب شده است؟
 4. آیا در تابلو مجهز به قفل است؟
 5. آیا کلید تابلو در دسترس افراد صلاحیت دار است؟
 6. آیا تابلو دارای کلید حفاظتی است؟
 7. آیا اطفاء کننده دستی مناسب در مجاورت تابلو موجود است؟ (کپسول CO2)
 8. آیا کابل کشی به صورت استاندارد می باشد؟
 9. آیا مسیر سیم ها در تابلو قابل ردیابی است؟
 10. آیا تابلو دارای سیم اتصال به زمین است؟
 11. آیا تابلو مجهز به سایر سیستم های حفاظتی مناسب است؟
 12. آیا فاصله محل ورود  سیم از پایین تابلو تا کنار ترمینال مجاز است؟
 13. آیا بوش نرم یا مهره ماسوره جهت ورود سیم به  داخل تابلو نصب شده است؟
 14. آیا پلاک یا جسم مناسب برای پوشش سوراخ های باز تابلو وجود دارد؟
 15. آیا نگهداری تجهیرات الکتریکی نصب شده به خوبی صورت می گیرد؟
 16. آیا کلیدهای الکتریکی دستگاه ها برچسب مناسب شناسایی دارند؟
 17. آیا در سر راه جریان برق دستگاه ها فیوزهای سالم و مناسب قرار دارد؟
 18. آیا در مواقع سیم کشی و یا کار با مدار الکتریکی از نردبانهای چوبی استفاده می شود؟
 19. آیا ارتفاع تجهیرات برق دار و کلیدهای برق مشخص شده است؟
 20. آیا موقعبت کلیدها و نشانگر در تابلو جهت ایجاد فاصله لازم هنگام کار مناسب است؟
 21. آیا برچسب های علامت گذاری کابل های صدا دار تابلو، مناسب است؟
 22. آیا فیوزها و کلیدهای خودکار متناسب با ولتاژ جریان عبوری شبکه است؟
 23. آیا بین نواورهای نیرو محرکه و تابلوی برق ، فاصله مناسب است؟
 24. آیا روشنایی عمومی و موضعی تابلو مناسب است؟
 25. آیا فشار پیچ روی کابل ها و سیم ها مطابق استاندارد است؟
 26. آیا برای پیشگیری از صدمات فیزیکی ، تسهیلات موجود کافی است؟
 27. آیا فاصله استقرار تابلو از سقف و زمین مناسب است؟
 28. آیا هنگام تعمیرات، درب تابلوی برق قفل می شود؟
 29. آیا هنگام قطع جریان برق شخص مسئول فیوزرا همراه خود می برد و اخطار لازم را روی کلید نصب می کند؟

عایق تابلو برق

کفپوش عایق برق باید در مکانهایی که پرسنل بصورت ایستاده مقابل تجهیزات برق مشغول به کار هستند مورد استفاده قرار گیرد.

افرادی که در معرض خطر هستند باید روی کفپوش عایق برق قرار بگیرند

تا از آنها در مقابل شوکهای الکتریکی که از طریق پا و اتصال به زمین ایجاد میشود محافظت شود.

به عبارت دیگر برق گرفتگی زمانی اتفاق می افتد که شخص به عنوان قسمتی از مدار الکتریکی ، جریان برق را از خود عبور دهد

و هنگامی که کفپوش لاستیکی عایق برق در زیر پای شخص ، این مدار الکتریکی را قطع مینماید

عملاً جریان برق قادر به عبور از بدن نیست و به این ترتیب از جان انسان در برابر برق گرفتگی ، سوختگی های شدید و حتی فوت ناشی از برق گرفتگی محافظت میشود.

برچسب ها: , , , , , , , ,
پست قبلی
بیست و سومین نمایشگاه نفت
پست بعدی
تفاوت کفپوش آنتی استاتیک با کفپوش عایق برق

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp