الکتریسیته ساکن و عوارض آن

 1. خانه
 2. chevron_left
 3. کفپوش عایق برق
 4. chevron_left
 5. الکتریسیته ساکن و عوارض آن
کفپوش عایق برق

الکتریسیته ساکن و عوارض آن

الکتریسیته ساکن و عوارض ناشی از آن به صورت زیر می باشد:

 1. خطر برق گرفتگی
 2. ایجاد افجار و اشتعال در محیط های مستعد در اثر دشارژهای بارهای ساکن
 3. ایجاد تداخل الکترو مغناطیسی در تجهیزات حساس مخابراتی و الکترونیکی حاصل از دشارژ بارهای استاتیک
 4. خطر سقوط افراد از بلندی بدلیل عکس العمل دشارژ بارهای ساکن
 5. غیر یکنواختی تار و پود منسوجات
 6. چسبیدن تولیدات به سطوح مختلف، کانال ها و غیره
 7. افزایش اصطکاک
 8. خرابی اجزا حساس الکترونیک
 9. از دست رفتن داده های با ارزش در اثر دشارژ بارهای ساکن
 10. عملکرد ناخواسته سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

روش کلی تولید الکتریسیته ساکن

 1. در اثر تماس بیا قطع تماس اجسام هادی الکتریسیته با یکدیگر
 2. در اثر وارد آوردن فشار با اعمال کشش اجسام هادی الکتریسیته
 3. در اثر گرم یا سرد شدن اجسام
 4. در اثر خرد  شدن اجسام
 5. در اثر تبخیر شدن
 6. در اثر سایش و اصطکاک اجسام
 7. در اثر القا

روش تولید الکتریسیته ساکن در صنایع

 1. حرکت تسمه های انتقال مواد و نیرو
 2. تولید و حرکت توده های گرد و غبار
 3. جاری شدن مایعات از شلنگ ها، لوله ها و کانال ها به داخل تانک ها و مخازن
 4. جریان مایعات با مقاومت الکتریکی نسبتا زیاذ، مخصوصا در صنایع پتروشیمی
 5. ته نشین مواد غیر قابل ترکیب در مخازن
 6. عملیات تصفیه در برخی از مایعات
 7. خارج شدن گاز از مایع
 8. جمع شدن بارهای الکتریکی بر روی بدن انسان
 9. جریان گاز از روزنه ها
 10. سند بلاست
 11. آسیاب مواد

 

لذا استفاده از کفپوش آنتی استاتیک برای جلوگیری از عوارض ناشی از الکتریسیته ساکن توصیه می گردد.

برچسب ها: , , , , ,
پست قبلی
افزایش آمار برق گرفتگی در چهارماهه اول
پست بعدی
ایمنی هنگام کار با برق فشار قوی
کفپوش عایق برق

الکتریسیته ساکن و عوارض آن

الکتریسیته ساکن و عوارض ناشی از آن به صورت زیر می باشد:

 1. خطر برق گرفتگی
 2. ایجاد افجار و اشتعال در محیط های مستعد در اثر دشارژهای بارهای ساکن
 3. ایجاد تداخل الکترو مغناطیسی در تجهیزات حساس مخابراتی و الکترونیکی حاصل از دشارژ بارهای استاتیک
 4. خطر سقوط افراد از بلندی بدلیل عکس العمل دشارژ بارهای ساکن
 5. غیر یکنواختی تار و پود منسوجات
 6. چسبیدن تولیدات به سطوح مختلف، کانال ها و غیره
 7. افزایش اصطکاک
 8. خرابی اجزا حساس الکترونیک
 9. از دست رفتن داده های با ارزش در اثر دشارژ بارهای ساکن
 10. عملکرد ناخواسته سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

روش کلی تولید الکتریسیته ساکن

 1. در اثر تماس بیا قطع تماس اجسام هادی الکتریسیته با یکدیگر
 2. در اثر وارد آوردن فشار با اعمال کشش اجسام هادی الکتریسیته
 3. در اثر گرم یا سرد شدن اجسام
 4. در اثر خرد  شدن اجسام
 5. در اثر تبخیر شدن
 6. در اثر سایش و اصطکاک اجسام
 7. در اثر القا

روش تولید الکتریسیته ساکن در صنایع

 1. حرکت تسمه های انتقال مواد و نیرو
 2. تولید و حرکت توده های گرد و غبار
 3. جاری شدن مایعات از شلنگ ها، لوله ها و کانال ها به داخل تانک ها و مخازن
 4. جریان مایعات با مقاومت الکتریکی نسبتا زیاذ، مخصوصا در صنایع پتروشیمی
 5. ته نشین مواد غیر قابل ترکیب در مخازن
 6. عملیات تصفیه در برخی از مایعات
 7. خارج شدن گاز از مایع
 8. جمع شدن بارهای الکتریکی بر روی بدن انسان
 9. جریان گاز از روزنه ها
 10. سند بلاست
 11. آسیاب مواد

 

لذا استفاده از کفپوش آنتی استاتیک برای جلوگیری از عوارض ناشی از الکتریسیته ساکن توصیه می گردد.

برچسب ها: , , , , ,
پست قبلی
افزایش آمار برق گرفتگی در چهارماهه اول
پست بعدی
ایمنی هنگام کار با برق فشار قوی

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp