رشد صنعت نفت با رعایت قوانین H.S.E

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. کفپوش عایق برق
  4. chevron_left
  5. رشد صنعت نفت با رعایت قوانین H.S.E
کفپوش عایق برق

رشد صنعت نفت با رعایت قوانین H.S.E

رشد صنعت نفت با رعایت قوانین H.S.E میسر است.

صنعت نفت ایران نقشی اساسی در  سپهر اقتصادی کشور دارد. لذا باید از آن به گونه صحیح وجدی محافظت شود.

محافظت به ان معنا که سیاست های مدیریتی در راستای بهره وری دقیق و جلوگیری از حوادث تنظیم شوند.

این سیاست ها همچنین باید بر روی بهبود ایمنی تنظیم گردند.

رشد صنعت نفت و توجه به ایمنی و بهداشت

رشد صنعت نفت با توجه به ایمنی و بهداشت امکان پذیر حواهد بود.

تا بدین وسیله صنعت نفت کشور و کارکنان زحمت کش این حوزه از حوادث به دور باشند.

این در خالی است که سال ۱۳۹۶ با وجود این که با توجه و یاری مسئولین حوادث کمتری نسبت به سال ۱۳۹۵ در برداشت.

با این وجود دیده می شود که سال ۹۶ هم حوادث مخربی در صنعت نفت رخ داده است.

از مهم ترین این حوادث می توان به حادثه آتش سوزی چاه ۱۴۷ رگ سفید اشاره کرد.

از این رو باید به سمتی حرکتی کرد که یک نظام مدون، آموزش ها و قوانین ایمنی را بررسی کند.

این امر سبب می شود که خطاهای انسانی و تجهیزات تا حدود بالایی کاهش یابد.

اهمیت وجود یک سیستم مشخص برای اندازه گیری ریسک و حداقل سازی حوادث به صورت جدی حس می شود.

یکی از مواردی که رعایت ان می تواند جلوگیری از حوادث جانی جبران ناپذیر نماید استفاده از کفپوش عایق برق در جلوی تابلو های برق می باشد.

قوانین و استانداردهای حوبی در رابطه با استفاده از فرش عایق برق تدوین شده است.

رشد صنعت نفت با آموزش H.S.E

بر این اساس می توان دریافت که یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد  آموزش H.S.E برای کارکنان صنعت نفت است.

این آموزش ها می تواند از حوادث بسیاری جلوگیری کند.

چرا که اگر انواع حادثه و دلیل آن مشخص باشد آن شخص علائم را در مرحله اولیه شناسایی کرده و جلوی بروز حادثه را می گیرد.

منبع: asre-eqtesad.ir

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,
پست قبلی
رزین الکتریکی Scotchcast
پست بعدی
روش های رفع خطر برق گرفتگی
کفپوش عایق برق

رشد صنعت نفت با رعایت قوانین H.S.E

رشد صنعت نفت با رعایت قوانین H.S.E میسر است.

صنعت نفت ایران نقشی اساسی در  سپهر اقتصادی کشور دارد. لذا باید از آن به گونه صحیح وجدی محافظت شود.

محافظت به ان معنا که سیاست های مدیریتی در راستای بهره وری دقیق و جلوگیری از حوادث تنظیم شوند.

این سیاست ها همچنین باید بر روی بهبود ایمنی تنظیم گردند.

رشد صنعت نفت و توجه به ایمنی و بهداشت

رشد صنعت نفت با توجه به ایمنی و بهداشت امکان پذیر حواهد بود.

تا بدین وسیله صنعت نفت کشور و کارکنان زحمت کش این حوزه از حوادث به دور باشند.

این در خالی است که سال ۱۳۹۶ با وجود این که با توجه و یاری مسئولین حوادث کمتری نسبت به سال ۱۳۹۵ در برداشت.

با این وجود دیده می شود که سال ۹۶ هم حوادث مخربی در صنعت نفت رخ داده است.

از مهم ترین این حوادث می توان به حادثه آتش سوزی چاه ۱۴۷ رگ سفید اشاره کرد.

از این رو باید به سمتی حرکتی کرد که یک نظام مدون، آموزش ها و قوانین ایمنی را بررسی کند.

این امر سبب می شود که خطاهای انسانی و تجهیزات تا حدود بالایی کاهش یابد.

اهمیت وجود یک سیستم مشخص برای اندازه گیری ریسک و حداقل سازی حوادث به صورت جدی حس می شود.

یکی از مواردی که رعایت ان می تواند جلوگیری از حوادث جانی جبران ناپذیر نماید استفاده از کفپوش عایق برق در جلوی تابلو های برق می باشد.

قوانین و استانداردهای حوبی در رابطه با استفاده از فرش عایق برق تدوین شده است.

رشد صنعت نفت با آموزش H.S.E

بر این اساس می توان دریافت که یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد  آموزش H.S.E برای کارکنان صنعت نفت است.

این آموزش ها می تواند از حوادث بسیاری جلوگیری کند.

چرا که اگر انواع حادثه و دلیل آن مشخص باشد آن شخص علائم را در مرحله اولیه شناسایی کرده و جلوی بروز حادثه را می گیرد.

منبع: asre-eqtesad.ir

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,
پست قبلی
رزین الکتریکی Scotchcast
پست بعدی
روش های رفع خطر برق گرفتگی

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp