حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از آن

 1. خانه
 2. chevron_left
 3. کفپوش عایق برق
 4. chevron_left
 5. حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از آن
کفپوش عایق برق

حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از آن

حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از آن دارای چند عامل مهم و کلی است:

 1. عدم داشتن اطلاعات یا دانش کافی
 2. بی دقتی و سهل انگاری
 3. شوخی های نا به جا
 4. نداشتن مجوز برای انجام کار
 5. نداشتن توانایی انجام کار
 6. اسنفاده از ابزار و وسایل معیوب یا ناقص
 7. میان بر زدن در انجام کارها یا انجام سلیقه ای کار (بدون استفاده از دستور العمل اجرایی استاندارد)

علل محیطی حادثه:

 1. زمین ها و پله های کثیف یا لغزنده
 2. نامرتب بودن محیط کار (انبارها، کارگاهها)
 3. نبودن حفاظ صحیح و مناسب در ماشین آلات و دستگاهها
 4. عدم وجود روشنایی کافی
 5. عدم وجود تهویه مطبوع
 6. وجود سرو صدا
 7. وجود آلودگی و دود

عوامل وقوع حوادث بزرگ از دید محققان ایمنی:

 1. انگیزه ایمنی ضعیف در افراد
 2. حمایت های نامناسب در برابر اشتباهات افراد
 3. آموزش نامناسب افراد
 4. ضعف در سازمان
 5. عدم برقراری ارتباط مناسب
 6. اولویت دادن به اهداف تجاری و اقتصادی به جای توجه به مسایل ایمنی

سه شرط اصلی ایمنی:

متخصصین ایمنی در این موضوع هم عقیده هشتند که برای دستیابی به ایمنی سه شرط اساسی  لازم است:

 1. مهندسی و طراحی کیفی مناسب
 2. دستورالهمل قاطع و درست
 3. افراد با انگیزه و آگاه به مسایل ایمنی

علت وقوع حادثه از دیدگاه نموداری:

خط مرز خطر گاهی از مرز حوادث عبور کرده و حادثه ای رخ می دهد.

هم چنین خط مرزی برای رفتارهای انسانی وجود دارد.

وقتی که این خط مرز انسانی از خط مرز خطر می گذرد صدمه و آسب به فرد می گردد.

علت وقوع حادثه از دیدگاه نموداری

 

 

برچسب ها: ,
پست قبلی
حفاظت فردي و نکاتی راجع به آن
پست بعدی
خاصیت خود خاموش شوندگی کفپوش عایق برق
کفپوش عایق برق

حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از آن

حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از آن دارای چند عامل مهم و کلی است:

 1. عدم داشتن اطلاعات یا دانش کافی
 2. بی دقتی و سهل انگاری
 3. شوخی های نا به جا
 4. نداشتن مجوز برای انجام کار
 5. نداشتن توانایی انجام کار
 6. اسنفاده از ابزار و وسایل معیوب یا ناقص
 7. میان بر زدن در انجام کارها یا انجام سلیقه ای کار (بدون استفاده از دستور العمل اجرایی استاندارد)

علل محیطی حادثه:

 1. زمین ها و پله های کثیف یا لغزنده
 2. نامرتب بودن محیط کار (انبارها، کارگاهها)
 3. نبودن حفاظ صحیح و مناسب در ماشین آلات و دستگاهها
 4. عدم وجود روشنایی کافی
 5. عدم وجود تهویه مطبوع
 6. وجود سرو صدا
 7. وجود آلودگی و دود

عوامل وقوع حوادث بزرگ از دید محققان ایمنی:

 1. انگیزه ایمنی ضعیف در افراد
 2. حمایت های نامناسب در برابر اشتباهات افراد
 3. آموزش نامناسب افراد
 4. ضعف در سازمان
 5. عدم برقراری ارتباط مناسب
 6. اولویت دادن به اهداف تجاری و اقتصادی به جای توجه به مسایل ایمنی

سه شرط اصلی ایمنی:

متخصصین ایمنی در این موضوع هم عقیده هشتند که برای دستیابی به ایمنی سه شرط اساسی  لازم است:

 1. مهندسی و طراحی کیفی مناسب
 2. دستورالهمل قاطع و درست
 3. افراد با انگیزه و آگاه به مسایل ایمنی

علت وقوع حادثه از دیدگاه نموداری:

خط مرز خطر گاهی از مرز حوادث عبور کرده و حادثه ای رخ می دهد.

هم چنین خط مرزی برای رفتارهای انسانی وجود دارد.

وقتی که این خط مرز انسانی از خط مرز خطر می گذرد صدمه و آسب به فرد می گردد.

علت وقوع حادثه از دیدگاه نموداری

 

 

برچسب ها: ,
پست قبلی
حفاظت فردي و نکاتی راجع به آن
پست بعدی
خاصیت خود خاموش شوندگی کفپوش عایق برق

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp