حفاظت فردي و نکاتی راجع به آن

 1. خانه
 2. chevron_left
 3. کفپوش عایق برق
 4. chevron_left
 5. حفاظت فردي و نکاتی راجع به آن
کفپوش عایق برق

حفاظت فردي و نکاتی راجع به آن

حفاظت فردی و نکاتی راجع به آن به شرح زیر می باشد:

شما می توانید از بروز حوادث و مشکلات برای سلامتی خودتان جلوگیری کنید اگر :
§ برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید .
§ ابزار را طبق دستورالعمل مربوطه به کار ببرید .
§ کتابچه دستور العمل چگونگی بکار بردن ابزار را مطالعه نمائید .
§ ابزار صدمه دیده را تعمیر و یا تعویض نمایید .
§ برای استفاده از ابزار ، آموزش لازم وکافی دیده باشید .
§ از وسایل استحفاظ فردی استفاده کنید .

اغلب حوادثي كه در رابطه با ابزار اتفاق مي افتند ، به علل زير هستند :

 • استفاده از ابزار نامناسب برای کار
  • استفاده از ابزاری که در وضعیت بدی هستند .
  • استفاده از ابزار بدون توجه کافی .
  • استفاده از ابزاری که آموزش مورد نیاز آن را ندیده ایم .
  • استفاده از ابزاری که مجاز به کار گیری آن نباشیم .
  • حمل ونگهداری ابزار بطور غلط .
  • حمل و نگهداری ابزاری که فاقد حفاظ های لازم باشند .
  • بکار گیری ابزار بدون استفاده از لوازم استحفاظ فردی .
  • استفاده از وسایل برقی بدون سیم اتصال زمین .
  • استفاده از ابزاری که به طور مناسب در دست جا نمی گیرند .
  • استفاده از ابزاری که بکار بردن آن نیاز به صرف نیروی زیادی دارد .
  • استفاده از ابزاری که نیاز به تکرار حرکت دارند .
  • استفاده از ابزاری که سبب لرزش می شوند .
  • استفاده از ابزاری که تولید صدای نسبتاَ زیاد می کنند .
  • استفاده از ابزاری که تولید ذرات معلق ، گرد وغبار و بخارات شیمیایی می نمایند .

استفاده از ابزار بطور صحيح

دستور العمل نگهداری ابزار را بخوانید و دنبال کنید .
o ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است بکار ببرید .
o برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
o برای آزمایش تیز بودن ابزار تیز ، از یک قطعه چوب استفاده کنید و هرگز از انگشتان دست برای این کار استفاده نکنید .
o قبل از بکار گیری ابزار ، آنرا از نظر صدمه بازرسی کنید .
o بعد از استفاده از ابزار ، آنرا تمیز کنید .

حفاظت فردی

 

برچسب ها: ,
پست قبلی
حفاظت فردی و ایمنی ابزار برقی
پست بعدی
حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از آن
کفپوش عایق برق

حفاظت فردي و نکاتی راجع به آن

حفاظت فردی و نکاتی راجع به آن به شرح زیر می باشد:

شما می توانید از بروز حوادث و مشکلات برای سلامتی خودتان جلوگیری کنید اگر :
§ برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید .
§ ابزار را طبق دستورالعمل مربوطه به کار ببرید .
§ کتابچه دستور العمل چگونگی بکار بردن ابزار را مطالعه نمائید .
§ ابزار صدمه دیده را تعمیر و یا تعویض نمایید .
§ برای استفاده از ابزار ، آموزش لازم وکافی دیده باشید .
§ از وسایل استحفاظ فردی استفاده کنید .

اغلب حوادثي كه در رابطه با ابزار اتفاق مي افتند ، به علل زير هستند :

 • استفاده از ابزار نامناسب برای کار
  • استفاده از ابزاری که در وضعیت بدی هستند .
  • استفاده از ابزار بدون توجه کافی .
  • استفاده از ابزاری که آموزش مورد نیاز آن را ندیده ایم .
  • استفاده از ابزاری که مجاز به کار گیری آن نباشیم .
  • حمل ونگهداری ابزار بطور غلط .
  • حمل و نگهداری ابزاری که فاقد حفاظ های لازم باشند .
  • بکار گیری ابزار بدون استفاده از لوازم استحفاظ فردی .
  • استفاده از وسایل برقی بدون سیم اتصال زمین .
  • استفاده از ابزاری که به طور مناسب در دست جا نمی گیرند .
  • استفاده از ابزاری که بکار بردن آن نیاز به صرف نیروی زیادی دارد .
  • استفاده از ابزاری که نیاز به تکرار حرکت دارند .
  • استفاده از ابزاری که سبب لرزش می شوند .
  • استفاده از ابزاری که تولید صدای نسبتاَ زیاد می کنند .
  • استفاده از ابزاری که تولید ذرات معلق ، گرد وغبار و بخارات شیمیایی می نمایند .

استفاده از ابزار بطور صحيح

دستور العمل نگهداری ابزار را بخوانید و دنبال کنید .
o ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است بکار ببرید .
o برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
o برای آزمایش تیز بودن ابزار تیز ، از یک قطعه چوب استفاده کنید و هرگز از انگشتان دست برای این کار استفاده نکنید .
o قبل از بکار گیری ابزار ، آنرا از نظر صدمه بازرسی کنید .
o بعد از استفاده از ابزار ، آنرا تمیز کنید .

حفاظت فردی

 

برچسب ها: ,
پست قبلی
حفاظت فردی و ایمنی ابزار برقی
پست بعدی
حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از آن

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp