اسیدشویی با فرآیند گردش جریان

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. اسیدشویی
  4. chevron_left
  5. اسیدشویی با فرآیند گردش جریان
اسیدشویی

اسیدشویی با فرآیند گردش جریان

اسیدشویی با فرآیند گردش جریان در لوله های فولاد کربنی انجام می شود.

روند خلاصه شده زیر الزامات فرآیندهای مختلفی از اسیدشویی را ارائه می دهد.

فرآیند گردش جریان برای شست و شوی شیمیایی لوله کشی فولاد کربنی باید مورد پذیرش باشد مگر آن که در شرایط خاصی این فرایند غیر عملی به نظر برسد.

مراحل اسیدشویی با فرآیند گردش جریان

در فرآیند گردش جریان مراحل زیر باید در نظر گرفته شوند:

  • شست و شوی با جریان آب

قبل از اسیدشویی، سامانه باید با جریان آب تازه و تمیز شسته شود.

سامانه باید از نظر نشتی بررسی شود.

در حین شست و شو با جریان آّب سرعت باید در محدوده ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر در ثانیه (۳ تا ۵ فوت در ثانیه) نگهداشته شود، ترجیح داده می شود که حدود ۱۵۰ سانتی متر در ثانیه باشد.

در حین شست و شو با جریان آب، سامانه باید مملو از آب بوده و در نقاط فوقانی آن نباید هیچگونه هوایی موجود باشد.

بعد از شست و شو با جریان آب و به منظور حذف روغن موجود و یا رنگ چسبیده به سطح داخلی لوله باید چربی زدایی انجام شود.

  • آب شویی

پس از تکمیل چربی زدایی، شست و شو با جریان آب تازه و تمیز در دمای محیط باید انجام شود.

عملیات آب شویی باید تا زمانی که pH به ۷ یا ۸ برسد ادامه یابد.

بعد از آب شویی، اسیدشویی باید آغاز شود.

باید از اسید فسفریک، اسید هیدروکلریک، اسید سولفوریک یا اسیدهای آلی کم تهاجمی دارای مواد بازدارنده استفاده شود.

نوع اسید باید بر اساس نتایج آزمایشات انتخاب شود.

برچسب ها: , , ,
پست قبلی
اسید شویی با اسید کلریدریک
پست بعدی
اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟
اسیدشویی

اسیدشویی با فرآیند گردش جریان

اسیدشویی با فرآیند گردش جریان در لوله های فولاد کربنی انجام می شود.

روند خلاصه شده زیر الزامات فرآیندهای مختلفی از اسیدشویی را ارائه می دهد.

فرآیند گردش جریان برای شست و شوی شیمیایی لوله کشی فولاد کربنی باید مورد پذیرش باشد مگر آن که در شرایط خاصی این فرایند غیر عملی به نظر برسد.

مراحل اسیدشویی با فرآیند گردش جریان

در فرآیند گردش جریان مراحل زیر باید در نظر گرفته شوند:

  • شست و شوی با جریان آب

قبل از اسیدشویی، سامانه باید با جریان آب تازه و تمیز شسته شود.

سامانه باید از نظر نشتی بررسی شود.

در حین شست و شو با جریان آّب سرعت باید در محدوده ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر در ثانیه (۳ تا ۵ فوت در ثانیه) نگهداشته شود، ترجیح داده می شود که حدود ۱۵۰ سانتی متر در ثانیه باشد.

در حین شست و شو با جریان آب، سامانه باید مملو از آب بوده و در نقاط فوقانی آن نباید هیچگونه هوایی موجود باشد.

بعد از شست و شو با جریان آب و به منظور حذف روغن موجود و یا رنگ چسبیده به سطح داخلی لوله باید چربی زدایی انجام شود.

  • آب شویی

پس از تکمیل چربی زدایی، شست و شو با جریان آب تازه و تمیز در دمای محیط باید انجام شود.

عملیات آب شویی باید تا زمانی که pH به ۷ یا ۸ برسد ادامه یابد.

بعد از آب شویی، اسیدشویی باید آغاز شود.

باید از اسید فسفریک، اسید هیدروکلریک، اسید سولفوریک یا اسیدهای آلی کم تهاجمی دارای مواد بازدارنده استفاده شود.

نوع اسید باید بر اساس نتایج آزمایشات انتخاب شود.

برچسب ها: , , ,
پست قبلی
اسید شویی با اسید کلریدریک
پست بعدی
اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp