اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. اسیدشویی
  4. chevron_left
  5. اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟
اسیدشویی

اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟

اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟ از سوالاتی است که همواره ذهن کارشناسان فنی را به خود مشغول می کند.

مزایای اسیدشویی:

طراحی خوب، برنامه ریزی و روش های تولید می تواند نیاز به کار پرداخت نهایی را تا اندازه ای کاهش دهد.

که در نتیجة این امر، کاهش هزینه را خواهیم داشت. اثر عیوب و نهایتاً رفع این عیوب، باید قابل توجه باشد.

زمانیکه خصوصیات تولید، مرتبط به نیاز و مقدار سطوح مشخص است.

انواع عیوبی که با اسیدشویی برطرف می شوند:

۱-رنگ بازپختی و پوسته ی اکسیدی :

دمای بالا اکسیداسیون که با پروسه هایی از جمله عملیات حرارتی و یا جوشکاری حاصل می شود.

تولید یک لایه اکسید با خواص خوردگی نامرغوب با لایه ی غیرفعال(پسیو) اصلی، مقایسه می شود.

مطابق با کاهش یافتن کروم در فلز فوراً  اکسید اتفاق می افتد.

ناحیة تخلیه کروم تحت گرمای جوشکاری نرمال بسیار نازک است و می تواند به صورت نرمال برداشته شود.

اما با این وجود برداشتن این لایه ضروری است تا اینکه به صورت کامل مقاومت به خوردگی آن افزایش یابد.

۲- عیوب حاصل از جوشکاری:

نفوذ ناقص در برش زیرین، خلل و فرج، کندگی جوش، برخورد کمانی و غیره مثال های عمومی از عیوب جشکاری هستند.

این عیوب اثر منفی روی خواص مکانیکی، مقاومت در محدوده خوردگی دارد و نگهداری از سطوح تمیز را مشکل می کند.

این عیوب باید به صورت نرمال با درجه بندی برطرف شود، اگرچه بعضی اوقات جوشکاری تعمیراتی نیز ضروری می باشد.

۳-آلودگی آهن:

ذرات آهن می توانند ناشی از ماشین کاری، شکل دهی سرد و ابزار برش باشد.

این آلودگی می تواند ناشی از صفحات دانه بندی آلوده با میزان مواد آلیاژی کمتر باشد.

در پروسه تولید، مخلوطی از گرد و خاک شامل آهن موجود است.

این ذرات زنگ زده (پوسیده) در هوای مرطوب موجب آسیب دیدن لایه ی غیرفعال می شوند.

همچنین ذرات بزرگتر می توانند باعث درز یا شکاف شوند. در نتیجه ی این امر مقاومت به خوردگی کاهش می یابد.

. در هر دو مورد این گونه از خوردگی محصولات تغییر رنگ بدمنظری دارد.

آلودگی آهن می تواند در آزمون مغناطیسی نمایان شود.

۴- سطوح سخت:

Bead جوشکاری غیر معمول و دانه بندی یا زبره پاشی خیلی زیاد، سطوح سخت را نتیجه می دهد.

سطح سخت به آسانی باعث افزایش میزان ریسک خوردگی و آلودگی محصولات می شود.
دانه بندی زیاد تنش کششی را افزایش می دهد. خطر ترک حاصل از تنش خوردگی و خوردگی حفره ای ماکزیمم سختی سطح برای بسیاری از کاربردها و روش های تولید را نشان می هد که در نتیجه ی آن سختی سطح باید عموماً اجتناب شود.

برچسب ها: , , , ,
پست قبلی
اسیدشویی با فرآیند گردش جریان
پست بعدی
اسیدشویی و روش های آن
اسیدشویی

اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟

اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟ از سوالاتی است که همواره ذهن کارشناسان فنی را به خود مشغول می کند.

مزایای اسیدشویی:

طراحی خوب، برنامه ریزی و روش های تولید می تواند نیاز به کار پرداخت نهایی را تا اندازه ای کاهش دهد.

که در نتیجة این امر، کاهش هزینه را خواهیم داشت. اثر عیوب و نهایتاً رفع این عیوب، باید قابل توجه باشد.

زمانیکه خصوصیات تولید، مرتبط به نیاز و مقدار سطوح مشخص است.

انواع عیوبی که با اسیدشویی برطرف می شوند:

۱-رنگ بازپختی و پوسته ی اکسیدی :

دمای بالا اکسیداسیون که با پروسه هایی از جمله عملیات حرارتی و یا جوشکاری حاصل می شود.

تولید یک لایه اکسید با خواص خوردگی نامرغوب با لایه ی غیرفعال(پسیو) اصلی، مقایسه می شود.

مطابق با کاهش یافتن کروم در فلز فوراً  اکسید اتفاق می افتد.

ناحیة تخلیه کروم تحت گرمای جوشکاری نرمال بسیار نازک است و می تواند به صورت نرمال برداشته شود.

اما با این وجود برداشتن این لایه ضروری است تا اینکه به صورت کامل مقاومت به خوردگی آن افزایش یابد.

۲- عیوب حاصل از جوشکاری:

نفوذ ناقص در برش زیرین، خلل و فرج، کندگی جوش، برخورد کمانی و غیره مثال های عمومی از عیوب جشکاری هستند.

این عیوب اثر منفی روی خواص مکانیکی، مقاومت در محدوده خوردگی دارد و نگهداری از سطوح تمیز را مشکل می کند.

این عیوب باید به صورت نرمال با درجه بندی برطرف شود، اگرچه بعضی اوقات جوشکاری تعمیراتی نیز ضروری می باشد.

۳-آلودگی آهن:

ذرات آهن می توانند ناشی از ماشین کاری، شکل دهی سرد و ابزار برش باشد.

این آلودگی می تواند ناشی از صفحات دانه بندی آلوده با میزان مواد آلیاژی کمتر باشد.

در پروسه تولید، مخلوطی از گرد و خاک شامل آهن موجود است.

این ذرات زنگ زده (پوسیده) در هوای مرطوب موجب آسیب دیدن لایه ی غیرفعال می شوند.

همچنین ذرات بزرگتر می توانند باعث درز یا شکاف شوند. در نتیجه ی این امر مقاومت به خوردگی کاهش می یابد.

. در هر دو مورد این گونه از خوردگی محصولات تغییر رنگ بدمنظری دارد.

آلودگی آهن می تواند در آزمون مغناطیسی نمایان شود.

۴- سطوح سخت:

Bead جوشکاری غیر معمول و دانه بندی یا زبره پاشی خیلی زیاد، سطوح سخت را نتیجه می دهد.

سطح سخت به آسانی باعث افزایش میزان ریسک خوردگی و آلودگی محصولات می شود.
دانه بندی زیاد تنش کششی را افزایش می دهد. خطر ترک حاصل از تنش خوردگی و خوردگی حفره ای ماکزیمم سختی سطح برای بسیاری از کاربردها و روش های تولید را نشان می هد که در نتیجه ی آن سختی سطح باید عموماً اجتناب شود.

برچسب ها: , , , ,
پست قبلی
اسیدشویی با فرآیند گردش جریان
پست بعدی
اسیدشویی و روش های آن

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp