اسیدشویی و روش های آن

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. اسیدشویی
  4. chevron_left
  5. اسیدشویی و روش های آن
اسیدشویی

اسیدشویی و روش های آن

اسیدشویی به فرآیندی گفته می شود که پوسته اکسیدی روی سطوح به وسیله مواد شیمایی حذف می شود.

در اسیدشویی سطوح فلزی به وسیله یک محلول یا ژل مناسب، پاکیزه و تمیز می شود.

اسیدشویی به وسیله اسپری یا قلم مو و یا به روش غوطه وری انجام می شود.

اسیدشویی

دلایل اسیدشویی:

یکی از دلایل اصلی اسیدشویی برداشتن لایه اکسیدی از روی سطوح فلزی می باشد.

پس از برداشتن یک لایه اکسید از روی سطح فلز، سطح فلز تمایل به خورده شدن دارد. بعد از  عملیات اکسیدزدایی، ورق فلز تمایل به خورده شدن دارد.

خوردگی و جذب اکسیژن موجب تکشیل لایه ی اکسیدی می شود.

جهت سرعت بخشیدن به تشکیل لایه ی اکسیدی باید از محلول های محافظت کننده استفاده کرد.

انواع روش های اسیدشویی:

سه نوع روش متفاوت برای اسیدشویی وجود دارد.

ژل اسیدشویی:

اسیدشویی با استفاده از ژل اسیدشویی (Pickling paste)، برای مناطقی که زنگ زده و یا خط جوش و غیره استفاده از ژل اسیدشویی برای سطوح فلزی مناسب است.

ژل اسیدشویی باید با قلم موی ضد اسید اعمال شود.

قبل از خشک شدن ژل روی سطوح فلزی باید آن را با آّب فراوان شست­و شو داد.

حتی اگر به دلایل محیطی و کاربردی نیاز به خنثی سازی سطح باشد، باید ژل اسیدشویی را از روی سطح برداشته و شست و شوی فراوان با آّب ضروری است.

محلول اسیدشویی:

محلول اسیدشویی (یا ژل اسیدشویی به شکل اسپری) برای اسیدشویی سطوح بزرگ مناسب است.

به طور مثال زمانیکه هدف اسیدشویی  سطوح است. اسیدشویی توام با حذف آلودگی آهن است.

حمام اسیدشویی:

اگر تجهیزات لازم در دسترس باشد، راحت ترین روش اسیدشویی است.

تجهیزات مورد نیاز جهت حمام اسیدشویی، کار اسیدشویی می تواند بوسیله حمام های در بر دارنده اسید، بصورت نیمه پیوسته و یا پیوسته انجام پذیرد.

در تمام مراحل بعد از اسیدشویی با توجه به محلول اسیدشویی و شرایط محیط و نوع استیل مصرفی مدت زمان اسیدشویی متغیر است.

ابتدا به شناخت نوع استیل پرداخته می شود و پس از آن روش مناسب اسیدشویی را انتخاب کرده و سپس در صدد تهیه ی مواد مورد نیاز بر می آییم.

برچسب ها: , , , , ,
پست قبلی
اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟
پست بعدی
اسیدشویی و عوامل موثر آن
اسیدشویی

اسیدشویی و روش های آن

اسیدشویی به فرآیندی گفته می شود که پوسته اکسیدی روی سطوح به وسیله مواد شیمایی حذف می شود.

در اسیدشویی سطوح فلزی به وسیله یک محلول یا ژل مناسب، پاکیزه و تمیز می شود.

اسیدشویی به وسیله اسپری یا قلم مو و یا به روش غوطه وری انجام می شود.

اسیدشویی

دلایل اسیدشویی:

یکی از دلایل اصلی اسیدشویی برداشتن لایه اکسیدی از روی سطوح فلزی می باشد.

پس از برداشتن یک لایه اکسید از روی سطح فلز، سطح فلز تمایل به خورده شدن دارد. بعد از  عملیات اکسیدزدایی، ورق فلز تمایل به خورده شدن دارد.

خوردگی و جذب اکسیژن موجب تکشیل لایه ی اکسیدی می شود.

جهت سرعت بخشیدن به تشکیل لایه ی اکسیدی باید از محلول های محافظت کننده استفاده کرد.

انواع روش های اسیدشویی:

سه نوع روش متفاوت برای اسیدشویی وجود دارد.

ژل اسیدشویی:

اسیدشویی با استفاده از ژل اسیدشویی (Pickling paste)، برای مناطقی که زنگ زده و یا خط جوش و غیره استفاده از ژل اسیدشویی برای سطوح فلزی مناسب است.

ژل اسیدشویی باید با قلم موی ضد اسید اعمال شود.

قبل از خشک شدن ژل روی سطوح فلزی باید آن را با آّب فراوان شست­و شو داد.

حتی اگر به دلایل محیطی و کاربردی نیاز به خنثی سازی سطح باشد، باید ژل اسیدشویی را از روی سطح برداشته و شست و شوی فراوان با آّب ضروری است.

محلول اسیدشویی:

محلول اسیدشویی (یا ژل اسیدشویی به شکل اسپری) برای اسیدشویی سطوح بزرگ مناسب است.

به طور مثال زمانیکه هدف اسیدشویی  سطوح است. اسیدشویی توام با حذف آلودگی آهن است.

حمام اسیدشویی:

اگر تجهیزات لازم در دسترس باشد، راحت ترین روش اسیدشویی است.

تجهیزات مورد نیاز جهت حمام اسیدشویی، کار اسیدشویی می تواند بوسیله حمام های در بر دارنده اسید، بصورت نیمه پیوسته و یا پیوسته انجام پذیرد.

در تمام مراحل بعد از اسیدشویی با توجه به محلول اسیدشویی و شرایط محیط و نوع استیل مصرفی مدت زمان اسیدشویی متغیر است.

ابتدا به شناخت نوع استیل پرداخته می شود و پس از آن روش مناسب اسیدشویی را انتخاب کرده و سپس در صدد تهیه ی مواد مورد نیاز بر می آییم.

برچسب ها: , , , , ,
پست قبلی
اسیدشویی به چه علت انجام می شود؟
پست بعدی
اسیدشویی و عوامل موثر آن

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp