اقدامات لازم قبل از اسیدشویی

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. اسیدشویی
  4. chevron_left
  5. اقدامات لازم قبل از اسیدشویی
اسیدشویی

اقدامات لازم قبل از اسیدشویی

اقدامات لازم قبل از اسیدشویی از مواردی است که حتماً باید به دقت انجام شود.

پس از اسیدشویی سامانه باید با استفاده از آب تازه و تمیز شست و شو داده شود.

پس از  عملیات مناسب شست و شو با آب تا رسیدن به pH بین ۷ تا ۸ عملی است.

اگر برای شست و شو از آب تازه استفاده شود، تا رسیدن pH به مقدار ۷ گردش باید ادامه یابد.

گاز ازت نیز می تواند به منظور حذف اسید مورد استفاده قرار گیرد.

اگر برای حذف اسید ازت مورد استفاده قرار گیرد، ازت باید از محل خروج هوا تزریق شود.

اسید استفاده شده باید از پایین ترین نقطه تخلیه شود.

سپس نوع و غلظت اسید و ماده بازدارنده از خوردگی باید تغییر یابد.

غلظت اسید باید به نحوی انتخاب شود که ۸۰ تا ۹۵ درصد رسوبات روی بدنه لوله بتواند در مدت ۶ ساعت حل شود.

بر اساس نوع اسید، ماده بازدارنده از خوردگی مناسب باید مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان اسیدشویی باید کلیه زنگ زدگی ها، پوسته های حاصل از ساخت و مواد خارجی از سامانه حذف شده باشند.

 

اقدامات لازم قبل از اسیدشویی

اقدامات لازم قبل از اسیدشویی طبق زیر طبقه بندی شده اند.

۱-باید از عدم وجود آلیاژی جز فولاد کربنی در سامانه ی اسیدشویی اطمینان حاصل نمود.

۲-از خورندگی تمام محلول های اسیدی استفاده شده به طور موثر جلوگیری شود.

۳-مدت زمان عملیات اسیدشویی نباید به مقداری باشد که بیش از ۵ میکرون از سطح آلیاژهای آسیب پذیر، جوش و منطقه متاثر از جوش، یا کوپل های گالوانیکی ایجاد شده در سامانه متالورژی ترکیبی برداشته شود.

۴-اختلاف بین یون های آهن در آغاز و در حین اسیدشویی نباید از ۵۰۰۰ ppm  وزنی بیشتر شود.

اگر این اختلاف بیشتر شود، اسید یا بازدارنده خوردگی مورد استفاده مناسب نبوده است و فلز لوله در حال حل شدن در اسید است.

در این حالت باید بلافاصله عملیات اسیدشویی متوقف شود و اسید از سامانه خارج شود.

۵-شست و شو با آب تازه یا حذف اسید با گاز ازت

۶-شست و شو با اسید آلی

پس از شست و شو با آب تازه یا حذف اسید با گاز ازت، سامانه باید به منظور زدودن یون های آزاد آهن که با شست و شو با آب حذف نشده اند با اسید سیتریک شست و شو داده شود.

مدت زمان انجام این کار باید بین ۱ تا ۳ ساعت در دمای محیط باشد.

۷-شست و شو با آب تازه یا جابجایی با گاز ازت

باید پس از مرحله قبل انجام شود.

۸-خنثی سازی و اثرناپذیری

در ادامه مرحله قبل خنثی سازی و اثرناپذیری باید طی یک مرحله انجام شود.

محلول باید برای ۲ تا ۴ ساعت با دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد جریان گردشی داشته باشد.

۹-تخلیه و خشک کردن

بعد از تکمیل تمامی مراحل بالا، سامانه باید با عبور هوای خشک داغ تخلیه شود تا زمانی که کاملاً خشک شود.

برچسب ها: , , , ,
پست قبلی
اسیدشویی و عوامل موثر آن
پست بعدی
تفاوت پوسته برداری و اسیدشویی
اسیدشویی

اقدامات لازم قبل از اسیدشویی

اقدامات لازم قبل از اسیدشویی از مواردی است که حتماً باید به دقت انجام شود.

پس از اسیدشویی سامانه باید با استفاده از آب تازه و تمیز شست و شو داده شود.

پس از  عملیات مناسب شست و شو با آب تا رسیدن به pH بین ۷ تا ۸ عملی است.

اگر برای شست و شو از آب تازه استفاده شود، تا رسیدن pH به مقدار ۷ گردش باید ادامه یابد.

گاز ازت نیز می تواند به منظور حذف اسید مورد استفاده قرار گیرد.

اگر برای حذف اسید ازت مورد استفاده قرار گیرد، ازت باید از محل خروج هوا تزریق شود.

اسید استفاده شده باید از پایین ترین نقطه تخلیه شود.

سپس نوع و غلظت اسید و ماده بازدارنده از خوردگی باید تغییر یابد.

غلظت اسید باید به نحوی انتخاب شود که ۸۰ تا ۹۵ درصد رسوبات روی بدنه لوله بتواند در مدت ۶ ساعت حل شود.

بر اساس نوع اسید، ماده بازدارنده از خوردگی مناسب باید مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان اسیدشویی باید کلیه زنگ زدگی ها، پوسته های حاصل از ساخت و مواد خارجی از سامانه حذف شده باشند.

 

اقدامات لازم قبل از اسیدشویی

اقدامات لازم قبل از اسیدشویی طبق زیر طبقه بندی شده اند.

۱-باید از عدم وجود آلیاژی جز فولاد کربنی در سامانه ی اسیدشویی اطمینان حاصل نمود.

۲-از خورندگی تمام محلول های اسیدی استفاده شده به طور موثر جلوگیری شود.

۳-مدت زمان عملیات اسیدشویی نباید به مقداری باشد که بیش از ۵ میکرون از سطح آلیاژهای آسیب پذیر، جوش و منطقه متاثر از جوش، یا کوپل های گالوانیکی ایجاد شده در سامانه متالورژی ترکیبی برداشته شود.

۴-اختلاف بین یون های آهن در آغاز و در حین اسیدشویی نباید از ۵۰۰۰ ppm  وزنی بیشتر شود.

اگر این اختلاف بیشتر شود، اسید یا بازدارنده خوردگی مورد استفاده مناسب نبوده است و فلز لوله در حال حل شدن در اسید است.

در این حالت باید بلافاصله عملیات اسیدشویی متوقف شود و اسید از سامانه خارج شود.

۵-شست و شو با آب تازه یا حذف اسید با گاز ازت

۶-شست و شو با اسید آلی

پس از شست و شو با آب تازه یا حذف اسید با گاز ازت، سامانه باید به منظور زدودن یون های آزاد آهن که با شست و شو با آب حذف نشده اند با اسید سیتریک شست و شو داده شود.

مدت زمان انجام این کار باید بین ۱ تا ۳ ساعت در دمای محیط باشد.

۷-شست و شو با آب تازه یا جابجایی با گاز ازت

باید پس از مرحله قبل انجام شود.

۸-خنثی سازی و اثرناپذیری

در ادامه مرحله قبل خنثی سازی و اثرناپذیری باید طی یک مرحله انجام شود.

محلول باید برای ۲ تا ۴ ساعت با دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد جریان گردشی داشته باشد.

۹-تخلیه و خشک کردن

بعد از تکمیل تمامی مراحل بالا، سامانه باید با عبور هوای خشک داغ تخلیه شود تا زمانی که کاملاً خشک شود.

برچسب ها: , , , ,
پست قبلی
اسیدشویی و عوامل موثر آن
پست بعدی
تفاوت پوسته برداری و اسیدشویی

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید…

وبلاگ شرکت کسری
ارسال با whatsapp